Ydelser

 • Parterapi
 • Individuel terapi
 • Familie terapi
 • Partjek
 • Intensiv parterapi
 • Kurser for par
 • Supervision af fagfolk
 • Undservisning, foredrag og kurser

Parterapi

Ryger I hyppigt ind i fastlåste kommunikationsmønstre? Er der nyligt opdaget utroskab, følgevirkninger efter tidligere utroskab eller andre tillidsbrud i relationen? Er der hos den ene af jer eller begge tvivl om relationen skal fortsætte? Lever I i en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn. Har een af jer eller begge svære oplevelser med fra tidligere relationer, som påvirker jeres nuværende relation? Har I et ønske om udvikling, fokus på ressourcer og hjælp til at komme tættere på fælles mål og drømme?

Når I booker tid hos mig, aftaler vi til en start et indledende forløb, som består af: Én første fælles samtale, én individuel samtale til jer hver især og én anden fælles samtale. Forud for vores første fælles samtale, vil I modtage et link til et spørgeskema, som I begge skal have udfyldt og returneret, før vi ses. Spørgeskemaet bruger jeg i starten af forløbet til grundigt at afdække, hvad I er udfordrede af, og hvad I har brug for min hjælp til. Ved de individuelle samtaler går vi yderligere ind i hvad der er på spil for jer hver især. De individuelle samtaler gør det muligt, at forstå hvad der udfordrer jer hver især uden den andens tilstedeværelse. Ved den anden fælles samtale samler vi op og skaber i samarbejde et effektivt fokus, så vi alle er enige om hvilken retning I gerne vil arbejde i.

Forskningen fortæller os, at man har bedst effekt af parterapi, hvis man kommer regelmæssigt og hyppigt i starten af forløbet. Ligeledes ved vi fra forskningen, at de individuelle samtaler er med til at skærpe fokus i forløbet, og sikrer et bedre udbytte af parterapien.

Mit primære afsæt i mødet med jer er emotionsfokuseret parterapi. Det er en evidensbaseret metode udviklet af Sue Johnson og kollegaer. Jeg er certificeret i metoden og superviserer også fagfolk i metoden.

I kan høre mig fortælle om arbejdet med par og emotionsfokuseret parterapi her:

link til de to podcasts på psykologernes hjemmeside.


Individuel terapi

Et individuelt samtaleforløb hos mig begynder med en grundig afdækning af hvad det er for problemer du oplever og i hvilke sammenhænge/ med hvilke personer du oplever at have symptomer på mistrivsel.
Problemer og symptomer opstår, når vi har besvær med at håndtere de følelser, der vækkes i os. I stedet mærker vi forskellige former for ubehag eller vi reagerer uhensigtsmæssigt.
Vi vil arbejde fokuseret mhp at afdække det du kæmper med, og sammen finde ud af hvordan dine problemer hænger sammen, og hvad vi skal gøre for at løse dem. I samtalerne er vi særligt optaget af de følelser du mærker og registrerer. Vi har sammen blik for det du undgår og som får dig til at håndtere dig selv på uhensigtsmæssige måder.


Jeg anbefaler samtaler på 90 minutter første gang vi ses.


Familie terapi

Jeg tilbyder familiesamtaler til familier med børn over 18 år eller med voksne familiemedlemmer.
Jeg tilbyder et rum til jer, der ønsker at kigge på, hvad det er, der blokerer for, at I kan have den relation til hinanden, som I ønsker. Jeg hjælper jer til at kigge under de synlige konflikter og ind i hvad der driver konflikterne.
Kontakt mig for en snak om hvordan et forløb kan se ud for jeres familie.


Partjek

Partjek er en mulighed for at tage temperaturen på jeres parforhold, og hente ny inspiration og viden til at kunne gøre det mere fokuseret og målrettet. Et Partjek giver indblik i henholdvis jeres styrker og udfordringer i forholdet. Formålet med et Partjek er, at hjælpe jer til at styrke og vedligeholde jeres forhold i tide.
Partjek er udviklet af Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Det er et forskningsbaseret koncept, og der er evidens for, at par efter et partjek oplever forbedret parforholdskvalitet. Et Par-tjek kan med fordel gentages cirka en gang om året.
Tilbuddet består af et online spørgeskema efterfulgt af to samtaler af halvanden times varighed. Samtalerne ligger ca med en uges mellemrum. Efter endt Partjek får I en skriftlig feed-back rapport med fra samtalen. Rapporten er jeres redskab og viden til at fortsætte arbejdet derhjemme.

I kan få indblik I hvad et Partjek er her:
https://www.dr.dk/drtv/episode/sundhedsmagasinet_-lysten-mangler-i-lem_56906

I kan prøve et gratis online Partjek her:
https://www.survey-xact.dk/answer

Og generelt læse mere om Partjek og forskningen bag her:
https://www.dr.dk/levnu/parforhold/ny-forskning-parforholdet-bliver-bedre-naar-det-faar-et-service-eftersyn


Intensiv parterapi

Intensiv parterapi varer 5 timer. Det kan være en effektiv måde at stoppe op, og sætte fokus på ressourcer samt udfordringer i relationen. Det kan være begyndelsen på en anden måde at være sammen på. For nogle par er det nok til at påbegynde en ny udvikling sammen. For andre kan det være begyndelsen på et forløb.

Ved at vælge intensiv parterapi får I:

 • God tid til fordybelse og nærvær med hinanden
 • Mulighed for at mærke kærlighed til hinanden igen
 • En saltvandsindsprøjtning, der minder jer om hvorfor I fortsat er sammen
 • Større bevidsthed om de svære samspilsmønstre I ryger ind i
 • Mulighed for at forstå hvilke længsler der ligger bag din partners adfærd
 • Viden og undervisning undervejs, så I får nogle flere redskaber til jeres værktøjskasse

Intensiv parterapi varer 5 timer og undervejs holder vi en god lang pause, hvor I kan gå ud og få frokost.


Kursus for par

Et parkursus er for jer der ønsker viden, redskaber og ny erfaring i at kunne være med hinanden og tale med hinanden på nye måder. Det er for jer der gerne vil hinanden, men også oplever udfordringer i jeres samliv. Det er også for jer der tidligere har været i parterapi og nu har et ønske om at prøve et andet koncept i en anden kontekst. Et parkursus giver jer et landkort og en fælles fortælling om landskabet. Det giver et godt fælles afsæt for at arbejde videre, og kan med fordel følges op af parterapi.
Jeg har mange års erfaring i at afholde kurser til par. Jeg afholder 2-dages weekendkurser kl 9-15 inspireret af Prevention and relationship enhancement program (PREP), emotionsfokuseret parterapi, Partjek, Neel Fasting, John Gottman, Ester Perrel, Helen Fisher samt anden inspiration og viden jeg har indsamlet gennem mange års arbejde med par.

Kurser for par har et pædagogisk sigte. Det betyder at du ankommer med din partner, du lytter, taler og laver øvelser med din partner, og du går med din partner. Kort fortalt – det er ikke gruppeterapi, men et pædagogisk rum, hvor I som par veksler mellem at høre oplæg, tale med hinanden og lave øvelser sammen.

Jeg har pt ikke nogle kurser for par planlagt. Kontakt mig ved interesse.


Supervision af fagfolk

Jeg tilbyder supervision til fagfolk. Hvis du er psykolog og på vej mod autorisation, kan du bruge supervision hos mig til din autorisation. Jeg er ligeledes supervisor i emotionsfokuseret parterapi. Det betyder, at jeg er godkendt af ICEEFT (International Centre for Emotional Focused Therapy) og at du kan bruge supervision hos mig til din certificering i emotionsfokuseret parterapi (EFT).

1-2 personer tæller til individuel supervision. 3-5 personer tæller til gruppesupervision. En time er 50 minutter.

Læs mere om de krav der er til at blive certificeret i EFT her:
https://dkceft.dk/supervision/

Jeg opstarter en ny supervisionsgruppe med fokus på par og emotionsfokuseret parterapi den 6. oktober 2021. Læs mere om gruppen her: link til gruppe på psykologernes hjemmeside


Undervisning, foredrag og kurser

Jeg underviser fagfolk i arbejdet med par. Det kan være psykologer, terapeuter, sundhedsplejersker, læger eller andre der møder par i deres arbejde. Jeg kan tilbyde undervisning med fokus på viden og redskaber i samt undervisning i terapeutiske færdigheder.

Jeg stor erfaring i at formidle og undervise, og har uddannet fagfolk i PREPleder, uddannet det danske forsvar i PREPleder, holdt foredrag om bl.a. par i sammenbragte familier, undervist alment praktiserende læger på speciallægeuddannelsen i par og parforholdsdynamikker.

Kontakt mig for en snak om hvad I har har behov og ønsker til undervisning, kurser eller foredrag.